Assemblees

Cada any d’acord amb els estatuts fem l’assembea ordinària en la qual s’aproven la memòria econòmica, els pressupostos, les modificació de la junta, s’obre un torn d’intervencions per la intervenció de les persones associades i acabem amb la projecció del vídeo que resumeix les activitats que s’han fet al llarg de l’any.
Per complir amb la normativa de transparència a l’entrada de cada assemblea hi trobareu l’acta, la memòria econòmica i el pressupost corresponents.

Assemblea ordinària 18 de gener de 2024

Esplugues de Llobregat, 18 de gener de 2024 Puntualment a les 7 de la tarda comença l’assemblea d’acord amb la convocatòria següent: S’aprova l’acta per unanimitat i a continuació s’aprova també per unanimitat l’estat de comptes. La nostra presidenta Rosa Abós presenta les xerrades i activitats que tenim previstos per aquest any. I a continució …

Assemblea ordinària 18 de gener de 2024 Llegeix més »

Assemblea ordinària del 19 de gener de 2023

Esplugues de Llobregat, 19 de gener de 2023. L’assemblea va començar puntualment a les 19.30 l’assemblea ordinària. Hi van assistir 34 persones associades i 17 més van delegar el vot que conjuntament representen el 47% del total. S’aproven per unanimitat les actes, el pressupost, la memòria econòmica i l’autorització a la Rosa, la Lídia i …

Assemblea ordinària del 19 de gener de 2023 Llegeix més »

Assemblea ordinària i extraordinària 20 de gener de 2022

Esplugues de Llobregat, 20 de gener de 2022. Celebrem primer la junta extraordinària per modificar alguns articles dels estatuts que es modifiquen per unanimitat. Destaquem el que afecta a l’elecció de la Junta Directiva que en lloc de renovar-se la meitat cada any, s’elegeix íntegra per un període de 4 anys. Pel que fa a …

Assemblea ordinària i extraordinària 20 de gener de 2022 Llegeix més »