Assemblees

Cada any d’acord amb els estatuts fem l’assembea ordinària en la qual s’aproven la memòria econòmica, els pressupostos, les modificació de la junta, s’obre un torn d’intervencions per la intervenció de les persones associades i acabem amb la projecció del vídeo que resumeix les activitats que s’han fet al llarg de l’any.
Per complir amb la normativa de transparència a l’entrada de cada assemblea hi trobareu l’acta, la memòria econòmica i el pressupost corresponents.