El Pou del Vernís 77 (juny 2024)

Esplugues de Llobregat, 1 de juny de 2024.

Editorial

Sant Jordi 2024. Poemes d’Oriol Maria Diví i Vicent Andrés Estellés, actuació de la Coral Centenària la Coloma per Santi Campo p.1

Jornades Recercat 2024 i Premis Ciutat d’Esplugues per Josep Maria Galcerà. p.2

Agenda de juny a octubre p. 2

Història de can Brillas: les Caves Marguery, la transformació d’una idea en un llibre per Josep Alcalde p.3

Europa de la Discòrdia a la Unió per Rosa Abós p.3

AUTORES i AUTORS D’ESPLUGUES: Mercè Vidal i Jansà per Miquel Casellas p.4

Una història de tramvies oblidats del Baix Llobregat per Santi Campo. p.4