Assemblea ordinària i extraordinària 20 de gener de 2022

Esplugues de Llobregat, 20 de gener de 2022.

Celebrem primer la junta extraordinària per modificar alguns articles dels estatuts que es modifiquen per unanimitat. Destaquem el que afecta a l’elecció de la Junta Directiva que en lloc de renovar-se la meitat cada any, s’elegeix íntegra per un període de 4 anys.

Pel que fa a l’assemblea ordinària, es va procedir a l’elecció de la Junta d’acord amb els nous estatuts, es van aprovar els comptes, les activitats i es va procedir a l’apartat de precs i preguntes i finalment vam veure el vídeo resum de l’any que una vegada ha preparat el Josep Castells.

A continuació teniu les actes, la memòria econòmica i el pressupost.