El bressol de Catalunya. De la Marca Hispànica a la independència de facto (s.VIII – X)

Esplugues de Llobregat 2 de desembre de 2021

El propassat dijous 2 desembre a les 19.30 a l’Avenç Centre Cultural, el professor de secundària Cristian Domínguez Bolaños realitzà una xerrada titulada “El bressol de Catalunya. De la Marca Hispànica a la independència de facto (s.VIII – X)”.

En aquesta conferència es parlà sobre alguns dels esdeveniments històrics més importants que causaren l’aparició dels comtats catalans, primer com a feudataris dels reis carolingis formant part de la Marca Hispànica i més tard, a partir del segle X, com a comtats independents. Uns fets protagonitzats, a la vegada, per grans personatges coneguts, com els comtes Guifré i Borrell, i d’altres oblidats, però cabdals per entendre la història de Catalunya.

La conquesta islàmica de la península Ibèrica va suposar la desaparició progressiva de les institucions del regne visigot de Toledo. L’imperi carolingi per tal de protegir-se de possibles incursions musulmanes va crear comtats agrupats dins la Marca Hispànica. Aquests, van evolucionar des d’una oragnització administrativa pròpia de l’Imperi carolingi, a entitats polítiques independents a partir del segle X, després de les ràtzies del cabdill musulmà Almansor i l’incompliment del pacte de vassallatge del rei carolingi.

Uns fets protagonitzats, a la vegada, per grans personatges coneguts, com els comtes Guifré i Borrell, i d’altres oblidats, però cabdals per entendre l’esdevenir dels comtats catalans. Aquesta xerrada és la primera d’una sèrie de tres; L’objectiu de les quals serà apropar al públic l’origen històric del que avui coneixem com a Catalunya, fins la unió matrimonial del comte de Barcelona Ramón Berenguer IV amb la reina d’Aragó Peronella, i la creació de la Corona d’Aragó.