Assemblea ordinària del 19 de gener de 2023

Esplugues de Llobregat, 19 de gener de 2023.

L’assemblea va començar puntualment a les 19.30 l’assemblea ordinària. Hi van assistir 34 persones associades i 17 més van delegar el vot que conjuntament representen el 47% del total.

S’aproven per unanimitat les actes, el pressupost, la memòria econòmica i l’autorització a la Rosa, la Lídia i el Miquel com a responsables dels tràmits bancaris que hauran d’anar autoritzats per dos dels tres. La previsió d’activitats i els canvis de la junta també tenen suport unànime de participants.

Van generar un debat interessant el tema de l’increment de la quota que no s’ha modificat des que tenim l’euro, es va acordar que aquest any no, pensàvem que tenint en compte la situació era més prudent no fer-ho, però que ho replantejarem per a l’any vinent. També vam valorar la possibilitat que socis i sòcies puguin escriure articles al “Pou del Vernis” o que fem les excursions entre setmana.

Vam acabar amb el vídeo del Resum de l’any realitzat pel Josep Castells i que com sempre va agradar molt a les persones assitents i que teniu al final de la pàgina.

A l’acta trobareu tota la informació.