Assemblea ordinària 21 gener 2017

Esplugues de Llobregat, 21 de gener de 2017.

L’assemblea va tenir lloc al Casal de Cultura Robert Brillas amb l’ordre del dia següent:

  1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta anterior
  2. Presentació i aprovació, si escau, del balanç i estat de comptes de l’exercici 2016
  3. Presentació i aprovació, si escau, del pressupost de l’any 2017
  4. Renovació de càrrecs de la Junta Directiva
  5. Torn obert de paraules