El pou del Vernís 55 (desembre 2016)

  • El diacrítics de la llengua catalana per Santi Campo
  • Nota de presentació del llibre de Lídia Verdier i Guasques El viatge d’un claustre gòtic per Rosa Abós.
  • Tele Estudi Esplugues retransmet en directe els actes del GEE per Enric Alsinet.
  • Reconeixement dels Mossos d’Esquadra al Grup d’Estudis d’Esplugues.