Història de “Villa Victoria” per Enric Alsinet

Aquesta entrada és fruït d’una pregunta que una veïna d’Esplugues va formular al Grup d’Estudis i que tenia a veure amb la casa de Villa Victòria, orígens i procés històric.

La casa ‘Villa Victoria’, coneguda també com a Castell dels Tres Dragons o casa del Sr. Domingo, de la qual no hem trobat referències del projecte de construcció al nostre Arxiu Municipal, però en canvi sí que podem dir que és una construcció d’inicis del segle XX. A més podem precisar que és anterior al1919, perquè dos anys després “Pere Domingo, de casa Guardià. sol·licita permís per obrir el Passatge Domingo i urbanitzar una sèrie de carrers” que més tard seran els carrers de Sant Jordi, Sant Gabriel, Miranda, Priorat  i el mateix Passatge Domingo.

La ‘Villa Victoria’ és una casa aïllada envoltada de jardí i que pren l’aspecte de castell pels merlets que coronen l’edifici amb una sèrie d’aplicacions en ceràmica sense que hi puguem distingir cap model de la Fàbrica Pujol i Bausis, tenint en compte l’essència modernista de la construcció.

En un dels extrems del jardí, al Passatge Domingo, cantonada amb carrer de Sant Jordi, trobem una construcció seguint les mateixes línies decoratives i arquitectòniques del conjunt de la finca. Aquesta va ser projectada per l’arquitecte Josep Graner Prat, que segurament va ser el mateix mestre d’obres que projectà ‘Villa Victoria’ uns anys abans. Aquesta petita construcció devia tractar-se de la casa destinada als masovers de la finca. Entre els elements decoratius també hi ha elements d’aplicació ceràmica, entre els quals trobem confeccionat l’escut de la Mancomunitat de Catalunya.

El patrimoni dels Domingo-Amigó, segons relata Mossèn Esteve Carbonell a la seva Monorafia Històrica d’Esplugues, van ser víctimes de la Guerra Civil a l’any 1937 deixant sola una filla incapacitada. La finca va ser heretada per Marquina Moreno Mateos, i el 1996 la va vendre a Francisca Garcia Moreno. L’any 2000 la finca passava a ser propietat d’una immobiliària, empresa domiciliada a Lorca (Múrcia). A dia d’avui, sabem però, que la immobiliària que la va adquirir ja no existeix, per tant, no podem assegurar qui és l’actual propietari, tot i que, podem pensar que és un banc, però en aquest aspecte ens movem en el terreny de l’especulació i mai millor dit.

La singularitat d’aquest conjunt té un valor històric i arquitectònic, malgrat tot, ‘Villa Victoria’ es troba en un estat deplorable i ruinós, amb un elevat risc d’esfondrament tot i estar inclosa al Catàlec de Patrimoni local de l’any 1984 i declarada Bé Cultural d’Interès Local (BCIL)

v_victoria1

Deixeu un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.