El Pou del Vernís 10 (juny 2005)

  • Joan Corrales, un mestre d’Esplugues per Josep Lluís Barrasa i Rosario Calero
  • Civisme 2 per JMPM
  • Posició del Grup d’Estudis respecte al Pla CAUFEC
  • Flora de Sant Pere Màrtir: Ailant per Andreu Ferret Pagès.

L’Andreu Ferret insinua que potser el topònim del Pou del Vernís podria venir del fet que el pou es trobés al costat d’un vernís i no que s’hi trobés algun ingredient per fer vernís.