Miscel·lània II

Els records de la gent gran (Trobades de la gent gran 2001-2004). 2007. Ajuntament d’Esplugues i Grup d’Estudis d’Esplugues. DP- B-53145-2007.

Els temes objecte d’aquesta Miscel·lània són 10 dels temes que es van tractar a es Trobades de la Gent Gran, realitzades del 2001 – 2004, al Casal de Cultura Brillas de la nostra vila.

A les Trobades de la Gent Gran intervenien els propis protagonistes i van ser dirigides per la M. Teresa Carbonell i la Roser Camps. Hi hem afegit, a més, un article addicional relacionat directament amb els temes presentats, a fi de complementar l’exposició dels ponents que van intervenir en aquestes trobades.

  • L’ofici de Florista a Esplugues per Constància Ràmia i Bernús.
  • La Ràdio per Josep Payà i Garcia.
  • L’ofici de campaner per Marcial Fuentes Sahuquillo.
  • La pagesia per Josep Casellas i Vilà.
  • El Raval d’Esplugues per Pepito Fàbregas i Bosch.
  • La Festa Major per Paula Figueras i Castelló.
  • Els tres tombs per Josep Casellas i Vilà.
  • Els escriptors i poetes de la nosta vila per Pasqual Joan i Lloret.
  • Caves Marguery per Robert Brillas i Juncosa.
  • La Biblioteca d’Esplugues per Natàlia Hernández i de Avilés.