Presentació de les activitats “50 anys sense Raval” a la 6ª Trobada d’Entitas d’Estudis del Baix Llobregat

Dissabte al matí ens vam trobar una bon grapat de persones compromeses amb la nostra comarca en les trobades d’entitats d’estudis que fem regularment. La benvinguda va anat a càrrec de Ferran Puig, alcalde de Torrelles, Josep-Manuel Rafi, president de l’Ad’ET i Conxita Sánchez, presidenta del CECBLL. Havia de fer la conferència inicial l’Agustí Alcoverro, que finalment no va poder venir perquè tenia reunió de l’ANC i va cloure la la trobada l’expresident del Parlament de Catalunya Joan Rigol. A continuació vam visitar Ca la Cinta, interessant museu local.

La Rosa Abós i la Marta de Planell van presentar la nostra activitat “50 anys sense Raval” que començarem l’any vinent. Us transcrivim el textos de presentació.

Intervenció de Rosa Abós i Prats

Gràcies per donar-nos l’oportunitat  de presentar el treball d’investigació “50 anys sense el Raval” en el marc de la 6a Trobada d’Entitats del Baix Llobregat a l’Ateneu Torrellenc.

Dir-vos que el Raval és el nom d’un barri d’Esplugues que va desaparèixer fa 50 anys, més concretament els farà l’any 2018, degut al traçat de l’autopista.

L’idea va sorgir de l’ Arxiu Municipal, la Marta de Planell i el Paco Duran fan un seguiment continuat de les dates importants de la història d’Esplugues i van considerar que aquesta era especialment significativa.

Es posaren en contacte amb el GEE per fer la recerca conjunta, la nostra entitat disposa de més mitjans personals i al mateix temps l’adiu amb una de les nostres finalitats que és preservar la memòria del patrimoni. Hem de dir que ens varem sentir molt afalagats per la proposta, i que el treball que estem realitzant conjuntament  està sent de gran enteniment entre les dues entitats. Estem convençuts que en el futur hi haurà més tasques conjuntes.

A part de commemorar el fet traumàtic de l’entrada de les excavadores que varen esborrar tots els vestigis físics d’aquest  nucli de població, encara que per sort ens queden molts records de les persones que hi van viure i que ens han ajudat a construir una part del relat més actual, la Marta s’adonà que era el moment d’aprofundir en un treball mai explorat, la història més antiga, es a dir, el Raval com un dels primers nuclis de població d’Esplugues.

És a partir d’aquest moment que la investigació pren un caire molt més profund i d’una magnitud molt més enriquidora doncs coneixerem els orígens de l’assentament  humà, els primers propietaris i al evolució del barri lligada amb els canvis que anava comportant la modernitat de la societat i més concretament la d’Esplugues.

La Marta de Planell us explicarà amb més detall com hem encarat aquesta feina tant apassionant, com s’han distribuït les tasques, com presentarem els treballs i també una mica tot el que s’ha anat descobrint.

Intervenció de Marta de Planell

Bon dia a tothom.

Gràcies, Rosa, per la presentació. Jo continuaré comentant el projecte.

Com tot projecte, el del Raval ha de tenir definit l’objectiu, una metodologia i un resultat. Basant-me en aquest punts, faré el desenvolupament de la part que m’han demanat.

Si farà 50 anys que va desaparèixer el Raval, aleshores hom es pregunta: què era Raval, on estava, què hi havia… d’aquí l’objectiu. Donar a conèixer el Raval, una zona actualment desapareguda que ha format part de la història d’Esplugues.
Això vol dir situar la zona geogràficament en el municipi actual, saber quin va ser el seu origen (com va sorgir), qui hi vivia, de què vivien, si eren o no propietaris, què i com va passar perquè el 1968 es comencés a enderrocar.

Un cop és va tenir clar l’objectiu, s’havia de tractar de com ho faríem per tenir aquesta informació i qui ho faria.

El com, la metodologia. Era necessari saber què se sap del Raval; encara que sigui repetitiu el verb, aquesta frase té el seu pes. Per això cal fer buidatge, recollir tota la informació que tinguem al nostre abast. Per tant, buscar en:

– Llibres: els d’història local, de la comarca i més generals que donen informació d’Esplugues. En concret podem esmentar la Monografia d’Esplugues de Mn. Esteve Carbonell, L’Abans, El Calaix de sastre del Baró de Maldà, diversos llibres que han tractat els fogatges i la població, el Cuestionario Zamora…)
– Publicacions periòdiques com són els diaris i les revistes. Tenim La Crònica de la Vida d’Esplugues, El Pou del Vernís, les Miscel·lànies del Grup d’Estudis, La Vanguardia, el Butlletí Municipal (BIM)…

– Documentació original: documents d’arxius com l’Arxiu Municipal d’Esplugues de Llobregat, el de la Corona d’Aragó, l’Arxiu Comarcal del Baix Llobregat, l’Arxiu Històric de Protocols Notarials… i també documents procedents d’arxius personals. La documentació que estem consultant consisteix en: actes municipals, correspondència, expedients d’obres i d’activitats, amillaraments, padrons d’habitants, protocols notarials (testaments, inventaris, compravendes…), etc.

– Fonts orals: explicacions de persones que visqueren en la zona, persones que van anar a l’escola de les monges, van participar en les revetlles de Sant Joan…
Amb quins recursos humans es compta? Qui ha de fer tota aquesta feina?
Gent que s’estima Esplugues, voluntària, disposada a trobar temps per anar a arxius, per llegir des de casa… gent del Grup d’Estudis d’Esplugues i de l’arxiu. Deixeu-me dir, i no voldria ser pretensiosa, però la funció de l’arxiver/a no és la de fer recerca; només l’ha de fer, per exemple, per descriure una imatge, un fons, però no ha de fer “grans recerques” com implica aquest projecte; per això m’incloc com una persona més d’aquesta colla apasionada per la història, que hi participa més enllà de la seva ocupació professional.

El Grup va fer la “seva crida” per tenir un equip de treball. D’aquí sortiren unes vuit persones. El perfil d’aquest grup: està format per persones de diferents edats, però “no joveneta”, la majoria viu a Esplugues i els que no hi viuen hi havien viscut; persones condicionades al seu horari de treball o a les seves activitats (penseu que “els i les jubilades” tenen molts compromisos, no només familiars, ja que participen en altres activitats socioculturals, esportives…). El repartiment de les tasques va sorgir de les mateixes persones i en funció de la seva disponibilitat.

Es van crear unes fitxes: una per recollir les fonts d’informació i una altra per als continguts/resum. D’aquesta manera sabem què s’ha buidat i qui ho ha fet, ens ajudarà per fer les citacions bibliogràfiques i les fonts, com també per recollir els crèdits que s’hauran de fer constar en les activitats.
Què farem amb la informació, com es donarà a conèixer? Parlaré de les Activitats programades i del seu calendari.
Una de les activitats fixes del Grup d’Estudis d’Esplugues és la conferència del primer dijous de cada mes. Per tant, una part de l’any vinent el tema serà el Raval.
Per la seva part, l’Arxiu, amb aquest motiu organitzarà una exposició, com a activitat extra.

Tant l’Arxiu com el Grup d’Estudis estem en un lloc privilegiat quant a situació geogràfica. Us he dir que som veïns. Estem al centre de la ciutat, al carrer Àngel Guimerà, en el Centre Cultural Robert Brillas; en un tram que és de vianants i, per tant, podríem dir que força transitat. En aquest Centre es troba la sala d’exposicions on es farà l’exposició, està clar. Però l’inconvenient és que està “molt sol·licitada” durant l’any. Vam aprofitar per fer la reserva de la sala pel mes de juliol, quan està més lliure. Això ens beneficia perquè la podrem tenir oberta un mes i no quinze dies. Després de la feinada, creiem que val la pena que almenys se’n pugui gaudir un quant temps.
Aquest mes d’estiu la gent es passeja per aquella zona, pren un gelat, seu a la fresca… i a més el 22 és Santa Magdalena. Aquesta data és una diada especial: abans es celebrava la Festa Major i actualment, tot i no ser un dia festiu oficial encara té lloc la festa de Santa Magdalena, amb balls propis per part de l’esbart, que tenen lloc davant el Casal de Cultura Robert Brillas; les entitats fan una ofrena a la patrona de la parròquia de Santa Magdalena, hi ha correfocs… Per aquestes dates el Grup d’Estudis no du a terme activitats, però va veure com una gran aportunitat l’iniciar les activitats en aquestes dates.

La primera activitat serà l’exposició, que estarà organitzada per l’Arxiu amb la col·laboració del Grup d’Estudis i s’inaugurarà el primer dimecres de juliol. L’endemà, dijous, el Grup organitzarà la presentació de les activitats entorn al Raval i s’explicarà l’exposició amb la col·laboració de l’Arxiu.
El títol de l’exposició serà 50 anys sense el Raval. Aquest títol s’utilitzarà també com a subtítol de la resta d’activitats per englobar tot el cicle. Aquestes seran:

Per l’octubre: es tractarà dels orígens de Raval com a nucli, quan va començar a configurar-se.
[No esmento quines persones realitzaran l’activitat, però sí que voldria comentar-vos que algunes d’elles estan aquí.]
Pel novembre: la demografia. Es diran quines famílies hi vivien, quantes persones s’allotjaven en una casa, quina edat tenien, a quina edat van arribar, de què vivien… fruit del buitdatge dels padrons d’habitants.

El desembre: el tema de l’autopista i les expropiacions. Informació a partir de buidatge de la premsa, fonts orals i esperem aconseguir trobar l’expedient del Ministeri, ja que l’obra, la construcció de l’autopista no és municipal, sinó de l’Estat.

A continuació passaríem al febrer de l’any següent, el 2019, ja que la primera setmana de gener el Grup d’Estudis no fa conferències. Pel febrer es tractaria l’escola de les Monges. En aquest cas, no volem que tingui un format clàssic de conferència que expliqui la història de l’escola sinó fer una sessió a partir dels records de les persones que van anar en aquella escola fins el 1968. Per això, s’ha plantejat (esperem que surti bé) recollir la informació a través d’una enquesta (repartirà/recollirà una altra activitat relaciona amb la gent del barri del Centre) i els seus resultats donar-los a conèixer aquell dia amb la presència d’algunes persones que hi anaren, les quals comentaran les respostes. Aprofitem per fer una crida, per si sabeu d’alguna persona del vostre municipi que vingués d’Esplugues i preguntar-li si va viure al Raval o si tenia algun familiar en aquella zona. Si fos el cas, que es posi en contacte amb el Grup d’Estudis o a l’Arxiu municipal.
Pel març es parlaria d’algunes cases en concret, com a exemples de famílies pageses, i de famílies benestants que tenien la segona residència al Raval (com per exemple un notari)…

Per l’abril no hi hauria activitat, perquè el Grup d’Estudis el dedicarà a la Festa de Sant Jordi, i passem al maig. Es tornarà a una activitat d’ambit participatiu, amb les vivències personals dels veïns i veïnes referents a com vivien les revetlles, on compraven, quines botigues hi havia, el fet d’emblanquinar les cases, els passants: el recader, el que comprava les pells dels conills… Com us deia, vivències i records.

Finalment, pel juny del 2019 tancaríem el cicle dedicat al Raval. El fet de ser l’última activitat se li escau tractar de l’èxode i la diàspora; on va anar a viure la gent del Raval?, es van quedar a prop d’on vivien o van marxar del muncipi?, en quines condicions?… Ens venen al cap moltes preguntes que per a alguns i algunes seran de tristor, però les hem d’agafar amb positiu perquè serà, així ho esperem, una important aportació a la nostra història, la d’Esplugues.
En relació als recursos econòmics del projecte. Anirem per separat, el Grup d’Estudis comptarà amb el que té com a entitat i l’arxiu ha demanat a l’Ajuntament una partida econòmica per fer l’exposició com a activitat extra. Però com ja sabeu la majoria de vosaltres, mai s’arriba a pagar el que realment costa, se sap el cost del “material físic”. Les hores de dedicació, del voluntariat, es “paguen” quan queden compensades per les persones que ens agraixen, ens feliciten, ens aplaudeixen en els actes.
Per finalitzar, dir-vos que aquesta és la primera vegada que treballem junts el Grup d’Estudis d’Esplugues i l’Arxiu municipal; esperem que no sigui l’única ni l’última. Aprofito per agrair al Grup d’Estudis que m’hagi convidat a participar, a ser una persona més de la seva entitat, i poder presentar el projecte comú en aquesta trobada. I com no, no voldria oblidar-me de donar les gràcies als organitzadors d’aquesta 6a Trobada d’Entitats d’Estudis del Baix Llobregat per poder “intercanviar” coneixements, projectes, estudis. Considerem que al nostre projecte li escau plenament el títol de la trobada: El temps, la terra i la gent.
Esperem que aquest projecte que us hem presentat no es quedi amb la intenció. Sembla que ho tenim força “controlat”; per la meva part com a arxivera m’han confirmat (fa pocs dies) que tinc aprovat el pressupost per a l’exposició, tema que em preocupava.
Per tant, només queda dir-vos que us esperem l’any vinent per Esplugues, gaudint de les activitats programades, de les qual ja us informarem.
Gràcies a tothom per l’atenció.

Deixeu un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.