El Pou del Vernís 61 (octubre 2018)

  • 50 anys sense el Raval per Lídia Verdier Guasques.
  • AUTORES I AUTORS D’ESPLUGUES: Joan Bosch i Rialp per Miquel Casellas.
  • Visita a la “Casa de les Punxes”.
  • LLENGUA: PASSIÓ I RAÓ: Pompeu Fabra, enginyer que va voler escriure els seu nebots en català per Santi Campo.