El Pou del vernís 17 (març 2007)

  • Inicis del cinema no comercial a Esplugues per Jordi Udina Tormo.
  • Toponímia: Turó de Magarola (Butlletí del Prc de Collserola 73).
  • La bassa d’aigua dolça de Collserola (Butlletí del Prc de Collserola 73).
  • Flora de Sant Pere Màrtir: GINESTES BLANQUES per Jordi Raventós.
  • Recordant Josep (Pepito) Fàbrega i Bosch.