El Pou del Vernís

“El Pou del Vernís” és una publicació que va néixer al març de l’any 2000 i que des de llavors fins avui s’ha publicat ininterrumpudament amb diferents periodicitats. Va començar a ser de dues pàgines, a partir del número 4 (desembre del 2003) la vam ampliar a quatre. A partir del número 59 del febrer del 2008 l’editem en color i mantenim la periodicitat de tres números a l’any.