Assemblea General del Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat (2022)

Sant Feliu de Llobregat, 26 de maig de 2022

El dia 26 de maig va tenir lloc l’assemblea ordinària de socies i sòcies del CECBLL a la seu de l’entitat. Després que la presidenta Genoveva Català donés la benvinguda a les persones assistents es va procedir a discutir els diferents punts de l’ordre del dia i al final es va aprovar l’acta de la reunió.

En acabar l’acte Carles Riba Romeva va presentar el seu llibre Itinerari energètic integral. Obtenció d’energia útil en un sistema renovable.

  1. Benvinguda a l’assemblea 2022 del CECBLL
  2. Aprovació de la memòria d’activitats de l’any 2021
  3. Aprovació dels comptes anuals de l’any 2021
  4. Presentació de projectes i candidatures per a la nova Junta directiva
  5. Elecció de la nova Junta
  6. Aprovació del projecte d’activitats de l’any 2022
  7. Aprovació del pressupost de l’any 2022 (quotes, ingressos i despeses)
  8. Precs i preguntes
  9. Aprovació de l’acta de l’Assemblea general de l’any 2022

RESUM I DOCUMENTACIÓ DE LASSEMBLEA GENERAL DE SOCIS I SÒCIES 2022