El pou del vernís 69 (novembre 2021)

EL BARCO: 70 anys d’història, arquitectura i vida (1949-2021), per Lidia Verdier Guasques.

25 anys de grup d’Estudis. 10 anys a les xarxes, per Santi Campo.

Conferència de l’Enric Giner sobre els Camps de concentració del Franquisme.

AUTORES i AUTORS D’ESPLUGUES: Mossèn Esteve Carbonell Pujol, per Miquel Casellas.