El Pou del Vernís 58 (octubre 2017)

  • Llengua: passió i raó: nova secció del GEE. Les preposicions “per i per a” (I) per Santi Campo.
  • Esplugues tornarà a tenir ràdio! per Enric Alsinet.
  • CAVES MARGUERY. El vi i la vinya a Collserola
  • MALDAT (reflexions sobre l’atemptat de le Rambles) per Cori Antolinos.